Volajte: +421 917 052 310

Ohodnotenie nehnuteľnosti

Robíme pre klientov odhady cien nehnuteľností uskutočnené na základe komparatívnej metódy stanovenia predajnej ceny a dávame klientom potvrdenia o trhovej cene nehnuteľnosti pre potreby notárov.